Strategia

Kreska

Jak doskonale wiesz strategie tworzy się po to, aby skuteczniej rozwijać biznes i osiągać założone cele. 

Nawiązując współpracę ze mną możesz zdecydować, czy chcesz, abyśmy opracowali strategię dla całej organizacji, czy tylko dla konkretnego działu, np. sprzedaży, ale o tym przeczytasz w kolejnej zakładce (Szkolenia i warsztaty). W tym miejscu przedstawię Ci strategię na wspólną pracę oraz krótko opiszę zakres odpowiedzialności obu stron.

Ja odpowiadam za know-how, które wykorzystamy do wypracowania strategii. W dalszej kolejności odpowiadam za przeprowadzenie Was przez cały proces jej wdrażania, za feedback na temat dynamiki i efektywności pracy. Natomiast Waszą odpowiedzialnością jest wykonywanie zaplanowanych działań w takim czasie i jakości, która będzie dopełnieniem sukcesu.

KROK 1

Analiza Potrzeb i Sytuacji

Zawsze zaczynamy od weryfikacji aktualnej sytuacji i potrzeb Firmy – jeżeli nie będę wiedział, co dzieje się w organizacji, nie będę w stanie pomóc. Dlatego też poświęcamy na weryfikację tyle czasu, ile potrzeba, ponieważ diagnoza musi być w 100% trafna, a strategia musi być dopasowana niemalże z chirurgiczną precyzją. Nie może być czegoś za mało, bo nie zadziała. Nie może być również czegoś za dużo, bo to generuje zbędne koszty i pochłania bezcenny czas.

KROK 2

Określenie Celów i Wskaźników

Określamy cele do których dążymy, np. wzrost obrotów, wzrost marży, wzrost ilości nowych Klientów, wzrost wartości zamówień u aktualnych Klientów, eliminacja powtarzających się błędów, etc.

KROK 3

Opracowanie Strategii

Na podstawie zebranych informacji opracowuję strategię działania, którą wspólnie analizujemy, precyzujemy, aż do momentu kiedy stwierdzimy, że w takim kształcie możemy ją wdrażać. 

Ten etap można przyrównać do prostej analogii ostrzenia piły – im lepiej ją naostrzymy, tym łatwiej będzie nam później ciąć.

KROK 4

Warsztaty

Przystępujemy do pracy zespołowej:

  • powołujemy zespół projektowy lub typujemy osoby, które mają przejść proces szkoleniowo-wdrożeniowy – będzie to wynikało z określonej strategii działania,

  • realizujemy spotkania robocze lub warsztaty, podczas których realizujemy plan działania;

  • każde spotkanie zespołu projektowego lub warsztat kończymy zaplanowaniem działań wdrożeniowych, które realizujemy do momentu kolejnego spotkania lub warsztatu;

KROK 5

Działania Wdrożeniowe

W trakcie działań wdrożeniowych monitorujemy postępy prac i ich efekty nadając im odpowiedni status posługując się symbolem sygnalizacji świetlnej:

🟢 światło zielone oznacza, że wszystko przebiega zgodnie z planem,
🟡 światło żółte oznacza, że występują jakieś problemy i należy ingerować,

🔴 światło czerwone oznacza zatrzymanie procesu, gdyż narażamy się na straty finansowe
i czasowe.

Na tym etapie posługujemy się znaną metodą PDCA, czyli zasadą ciągłego doskonalenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją i raczej mało prawdopodobne jest to, że posłużymy się „światłem czerwonym”.

KROK 6

Ostateczny Pomiar Efektywności

Ostateczny pomiar efektów przyjętej strategii i zakończenie procesu jej wdrażania z moim udziałem.

Zamów Bezpłatną Konsultację

Kreska
W każdej chwili możesz mi zadać pytanie, aby zweryfikować, czy będę odpowiednim specjalistą dla Twojej Firmy. Kliknij w przycisk poniżej.

Skontaktuj się ze mną

Kreska

Zgłoś się bezpośrednio, wypełniając poniższy formularz.