EQ Sales & Management

Kreska

Strategia EQ Sales & Management, to program dedykowany działom sprzedaży – strategiczny dział wymaga strategicznego podejścia. W związku z czym naszym zadaniem jest rozwinięcie, wzmocnienie i wzrost efektywności całego Działu i wszystkich jego obszarów, a nie tylko wybranego fragmentu. 

W opracowaniu i wdrożeniu strategii biorą udział wszyscy: menedżerowie i handlowcy. Przy czym menedżerów dotyczy każdy moduł, ale handlowców już nie (moduł Zarządzanie sprzedażą jest przeznaczony wyłącznie dla menedżerów).

Cele Warsztatów

Kreska

Ukierunkowanie
Zespołu

Kreska
Ukierunkowanie zespołu na zmiany w sposobie funkcjonowania firmy i działu sprzedaży.

Zweryfikowanie
Mocnych Stron

Kreska
Zweryfikowanie mocnych stron organizacji i określenie obszarów przewagi konkurencyjnej.

Zweryfikowanie
Aktualnej Sytuacji

Kreska
Zweryfikowanie aktualnej sytuacji i potrzeb stałych oraz potencjalnych Klientów.

Potencjał
Stałych Klientów

Kreska
Czerpanie z potencjału stałych klientów oraz zwiększanie sprzedaży dzięki zdobywaniu nowych klientów.

Efektywny Proces
Sprzedaży

Kreska
Stworzenie efektywnego procesu zarządzania sprzedażą dla zwiększenia systematyczności i skuteczności podejmowanych działań handlowych (celowych kontaktów z klientami, podejmowanie aktywności wspierających klientów w rozwoju ich biznesu)

Wzmocnienie
Mentalne Handlowców

Kreska
Wzmocnienie handlowców od strony mentalnej i kompetencyjnej w zakresie prowadzenia rozmów handlowych, ukierunkowanych na budowanie długofalowych relacji.

Chcesz usprawnić dział handlowy w swojej firmie?

Kreska
W każdej chwili możesz mi zadać pytanie, aby zweryfikować, czy będę odpowiednim specjalistą dla Twojej Firmy. Kliknij w przycisk poniżej.

Opis Programu

Kreska
Szkolenie sprzedażowe

Jak wygląda to w Praktyce?

Kreska

Decydując się na wdrożenie Strategii EQ Sales & Management przejdziecie przez następujące program:

1

Psychologia w Sprzedaży

Jest to prawdziwy warsztat rozmaitości, podczas którego Uczestnicy doświadczają integracji, indywidualizacji, wglądu w siebie, ujawnienia swoich naturalnych predyspozycji i mocnych stron. Co więcej – nabierają większej otwartości względem innych i większego zrozumienia zarówno swoich motywów działania, jak i innych osób. Po tym warsztacie już nic nie jest takie same, gdyż Zespół konstytuuje się niemalże na nowo. Kolejną ogromną wartością tego modułu jest to, że na podstawie efektów tego warsztatu Menedżer może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie obowiązków i organizacji pracy poszczególnych osób, a wszystko po to, aby pracownicy mogli bazować na swoich predyspozycjach i mocnych stronach, co z całą pewnością uczyni ich bardziej zadowolonymi i jeszcze bardziej efektywnymi.

2

Kreowanie korzyści i wartości

W tym module zajmiemy się tworzeniem opisów najważniejszych korzyści i wartości, jakie Wasi Klienci otrzymują w ramach współpracy z Wami. To niepozornie brzmiące działanie bardzo często jest punktem zwrotnym w podejściu do Klienta, gdyż okazuje się, że jako firma mamy znacznie więcej do zaoferowania niż do tej pory myśleliśmy.

3

Charakterystyka Klientów

W tym obszarze skupiamy się na zdefiniowaniu grupy lub grup docelowych, czyli na takich Klientach, którzy są dla Was najbardziej atrakcyjni.

4

Praca z bazą
klientów lub jej tworzenie

Zazwyczaj firmy mają swoje bazy Klientów, więc wówczas przyjmujemy odpowiednią strategię pracy z tymi Klientami. Ale bywa również tak, że bazę trzeba zbudować. Niezależnie od sytuacji wprowadzamy do tego etapu automatyzacje, aby czynności powtarzalne, manualne i odtwórcze objąć rozwiązaniami IT, które w znacznym stopniu oszczędzają czas pracowników oraz zwiększają efektywność pracy.

5

Zarządzanie Sprzedażą

Na tym etapie tworzymy proces sprzedaży oraz zarządzania działem sprzedaży, określamy cele, wskaźniki oraz określamy optymalny plan działania dla Menedżera i Handlowców.

6

Rozwój kompetencji
sprzedażowych

Mając opracowane korzyści i wartości, jakie oferujemy Klientom, oraz mając charakterystykę Klientów, możemy przystąpić do szkolenia Handlowców i nauczyć się tak prowadzić rozmowy handlowe, aby były one spójne z naszą propozycją wartości jak i z charakterystyką Klientów. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ rynek jest zalany produktami i usługami, które albo są takie same, albo różnią się od siebie w niewielkim stopniu. Więc co zrobić, aby Klient kupował właśnie od nas? Jeśli jako handlowcy będziemy korespondowali z jego sytuacją i potrzebami, to nasze szanse na sprzedaż diametralnie rosną. 

Szkolenie sprzedażowe skonstruowane jest na bazie psychokomunikacji i składa się z szeregu technik relacyjnych, dzięki którym jesteśmy w stanie tworzyć partnerskie, długofalowe relacje oparte na zaufaniu. 

Zauważ, że w nazwie tego programu oprócz słowa „Strategia” jest jeszcze skrót „EQ”, który oznacza Inteligencję emocjonalną. EQ w sprzedaży i zarządzaniu, to odpowiedź na potrzeby dzisiejszego świata: efektywność w działaniach i uważność na drugiego człowieka, przy nieustannej atencji na siebie samego, jako osoby o niepowtarzalnych właściwościach i możliwościach. 

Unikalność Strategii EQ Sale & Management polega na tym, że w ramach wspólnej pracy bazujemy na szeregu metod i narzędzi wspierających rozwój Menedżerów oraz Handlowców, a są to:

– testy psychometryczne FRIS® Style Myślenia i Style Działania,

– testy psychometryczne Reiss Motivation Profile®,

– coaching i mentoring,

– szkolenie, warsztat i superwizja.

Ile trwa wdrożenie Strategii EQ Sales & Management?

Najbardziej adekwatną odpowiedzią jest: to zależy.

Może to być od kilku, do kilkunastu dni na przestrzeni kilku miesięcy. A zależy to od stopnia zaangażowania się organizacji, a właściwie od stopnia zaangażowania się osób biorących udział w projekcie. Im większe skupienie i zaangażowanie, tym bardziej efektywny staje się cały proces, a to zawsze przekłada się na czas jego trwania. Część rzeczy wypracowujemy wspólnie podczas warsztatów, a resztę trzeba wykonać pomiędzy dniami warsztatowymi (spotykamy się raz lub dwa razy w miesiącu), więc jeśli realizujemy to, na co się umawiamy, to proces przebiega bardzo sprawnie, a efekty są co najmniej zadowalające.

W jakich firmach i sytuacjach program ten nie ma zastosowania:

Chcesz usprawnić dział handlowy w swojej firmie?

Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji, aby upewnić się, czy ten program będzie odpowiedni dla Twojej Firmy.

Skontaktuj się ze mną

Kreska

Zgłoś się bezpośrednio, wypełniając poniższy formularz.