- Margo Worldwide

- Margo Worldwide Zarząd

- Mondi Polska Agencja Pracy

- Polska Press Bydgoszcz

- TJ Logistic

Polityka prywatności
Media head
Warto przeczytać

Postanowienia ogólne

1. Korzystanie w jakiejkolwiek postaci z usług i produktów dostępnych w serwisie www.damianrozamrynowski.pl, którego właścicielem jest SIZ Sp. z o.o. jest równoznaczne z tym, że Osoba korzystająca zapoznała się i zaakceptowała treść Polityki Prywatności.

2. W przypadku niezgadzania się z Polityką Prywatności widniejącą na niniejszym serwisie, uprasza się o niekorzystanie w jakiekolwiek formie z serwisu www.damianrozmarynowski.pl i usług świadczonych przez SIZ Sp. z o.o.

3. Wszelkie dane osobowe i informacje, które przekazuje Osoba korzystająca z usług serwisu pozostają wyłącznie do użytku wewnętrznego SIZ Sp. z o.o. i mają służyć poprawnemu funkcjonowaniu serwisu, jak i efektywnemu świadczeniu usług.

4. Jeżeli Użytkownik serwisu nie poda wymaganych danych / informacji, uniemożliwi to dalszą procedurę świadczenia usług danemu Użytkownikowi.

5. SIZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem serwisu, które zgodziły się z Polityką Prywatności. Kontakt taki może dotyczyć tylko i wyłącznie kwestii związanych z prowadzoną działalnością SIZ Sp. z o.o.

6. Niektóre dane osobowe mogą być jawne, jak w przypadku udzielania komentarzy i odpowiedzi na forum. Dane te będą ogólnodostępne a SIZ Sp. z o.o. nie ma możliwości ochrony tych danych.

7. Wybrane strefy serwisu należącego do SIZ Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookies, które są bezpieczne dla komputera Użytkownika serwisu, a warunkiem działania cookies jest ich aprobata przez przeglądarkę, jak również nie usuwanie ich z dysku twardego.

8. SIZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Messenger Kontakt
Kontynuuj na Messenger Facebook Messenger
Messenger