Klauzula informacyjna dla Klientów i kontrahentów

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie SIZ SP. Z.O.O., ul. Kalinowskiego 7, Piła 64-920

 1. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  a. listownie na adres: SIZ SP. Z.O.O., ul. Kalinowskiego 7, Piła 64-920
  b. przez e-mail: [email protected],
  c. telefonicznie: 502484822

 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

  a. W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas zapytania w innej formie, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie.

  b. Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, ciekawych ofertach i wydarzeniach edukacyjnych.

  c. Jeśli jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem to Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy podpisanej z Administratorem, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO)

  d. Jeśli jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem to Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania marketing bezpośredni produktów i usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO)

  e. Jeśli otrzymujesz od nas fakturę sprzedaży lub jeśli wystawiasz fakturę nam to Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji) wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 6 ust 1 lit c RODO),

  f. Jeśli jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem to Twoje dane będą przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji klientów, prowadzenia analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach archiwalnych (dowodowych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO).

 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

  a. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania przesłanego za pośrednictwem strony www lub maila, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

  b. W odniesieniu do prowadzenia przez nas na podstawie zgody działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

  c. Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem to Twoje dane będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

  d. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 4. Odbiorcy Twoich danych osobowych.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych organom państwowym, będziemy zobowiązani takie dane udostępnić. Ponadto Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług księgowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie stroną www, poczty elektronicznej i strony internetowej, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  b. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  c. Prawo do przenoszenia danych,

  d. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

  e. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej).