Coaching & Mentoring

Kreska

Jako coach pomogę Ci przejść przez to, co dla Ciebie w życiu ważne. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem biznesu, handlowcem, menedżerem, ojcem, partnerem, marzycielem czy w jakiejkolwiek innej roli. Coaching to bardzo skuteczne narzędzie do osobistej zmiany.

Jako mentor pomogę Ci przejść przez to, co dla Ciebie w życiu ważne, ale w zakresie sprzedaży i zarządzania, i wykorzystam do tego m.in. narzędzia coachingowe. A jeśli będę mógł Ci pomóc jako mentor również w innych obszarach, w których mam doświadczenie, a będziesz tego potrzebował, to również możesz na mnie liczyć.

Jeśli jesteś zdecydowany, to dzwoń lub pisz, ale jeśli się wahasz, to tym bardziej dzwoń lub pisz. Sprawdźmy, czy to jest to, czego potrzebujesz.

Kreska

Różnica między coachingiem,
a mentoringiem

Coaching przede wszystkim zapewnia dużą swobodę na drodze do rozwiązania, które kreuje sam Coachee (osoba korzystająca z coachingu). Oznacza to, że coach nie podaje gotowych rozwiązań, ani podpowiedzi, tylko towarzyszy mobilizując jednocześnie do zmiany poprzez swoją obecność i metody działania: techniki coachingowe, ćwiczenia, eksperymenty, zadania do wykonania po sesjach coachingowych. Jednakże w procesie coachingu cały czas bazujemy na zasobach coachee, czyli na tym, co wie, co potrafi, co posiada. A nawet jeśli coachee czegoś brakuje, to coach pomoże wypracować sposób na uzupełnienie tego braku. W coachingu podejmujemy tematy zawodowe oraz prywatne, a czynimy to z nastawieniem, że Coachee posiada wszystkie zasoby, które są mu potrzebne do tego, aby osiągnąć zamierzony cel.

W mentoringu natomiast odwołujemy się do osobistych i zawodowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności oraz metod działania mentora, który osiągnął już to, co chce osiągnąć Mentee (osoba korzystająca z mentorignu). W procesie mentoringu mentor wskazuje gotowe rozwiązania i sprawdzone metody postępowania, które mają doprowadzić Mentee do określonego celu. Metoda ta znacząco ogranicza swobodę twórczą osoby korzystającej z mentoringu, więc jej działanie jest bardziej odtwórcze. 

Kreska

Podobieństwa między coachingiem i mentoringiem.

 

W obu przypadkach chodzi o zbudowanie relacji w oparciu o zaufanie, a także o wolną wolę coachee i mentee do wzięcia udziału w procesie rozwojowym – warunek konieczny. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – zarówno coach, jak i mentor zawsze informują swoich Klientów, jaką metodę mają zamiar zastosować i nigdy nie wskażą metody, której sami by się nie podjęli.

Ile kosztuje proces Coachingowy lub Mentoringowy?

Podejmując ze mną współpracę możesz spodziewać się dwóch składowych:

1

Długość Trwania Procesu

długość trwania procesu coachingowego lub mentoringowego (zazwyczaj jest to 8-10 sesji, aczkolwiek w przypadku mentoringu może to być znacznie dłuższy proces),

2

Narzędzia Dodatkowe

narzędzia dodatkowe w postaci testów psychometrycznych, które mogą wnieść dodatkową wartość lub przyspieszyć uzyskanie efektu (wykorzystanie testów będzie miało związek z tematem coachingu lub mentoringu).

Wówczas możemy mówić o kwotach rzędu między 5000zł netto a 8000zł netto.

Aczkolwiek zawsze stosuję indywidulane podejście a ostateczną kwotę za proces podaję w momencie, gdy rozpoznam temat i określę ilość sesji oraz zalecane narzędzia dodatkowe.

Przypadki współpracy są skrajnie różne – miałem w swojej historii sytuację, gdy proces coachingu zakończył się po pierwszej sesji a Coachee ruszyła z miejsca z takim impetem, że już nic więcej nie było potrzebne.

Ale miałem też taki przypadek, że po kilku miesiącach od zakończonego procesu, Coachee wróciła do mnie, aby rozpocząć kolejny proces.

Życie jest jak pudełko czekoladek; nigdy nie wiesz, na co trafisz…” Forrest Gump (1994)

Skontaktuj się ze mną

Kreska

Zgłoś się bezpośrednio, wypełniając poniższy formularz.