- Margo Worldwide

- Margo Worldwide Zarząd

- Mondi Polska Agencja Pracy

- Polska Press Bydgoszcz

- TJ Logistic

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:
OPCJA 1: Przejście przez pełny proces rozwoju kompetencji pracowników
OPCJA 2: Gotowe szkolenia i treningi

Media head
OPCJA 1 Przejście przez pełny proces rozwoju kompetencji pracowników:
Audyt przed szkoleniem

audyt przed szkoleniem mający na celu zweryfikowanie obszarów do usprawnienia; audyt kończy się przygotowanie raportu opisującego fakty i zalecenia w zakresie programu rozwoju pracowników

Program szkolenia

po zatwierdzeniu treści raportu przez Zleceniodawcę następuje przygotowanie programu ściśle dopasowanego do potrzeb danej Organizacji; program podlega konsultacji ze Zleceniodawcą

Szkolenie

przeprowadzenie szkolenia zgodnie z założeniami programu

Audyt po szkoleniu

Między 2 a 4 tygodniem po szkoleniu następuje audyt końcowy weryfikujący stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności przez Uczestników szkolenia.

Audyt również kończy się raportem, który otrzymuje Zleceniodawca i zawiera wnioski oraz sugestie w zakresie dalszego rozwoju kompetencji Uczestników szkolenia.

Działania wdrożeniowe

Działania wdrożeniowe, to zestaw aktywności mających na celu ugruntowanie pozyskanej wiedzy i rozwiniętych umiejętności z warsztatów. Dzięki wdrożeniu możemy sprawnie dokonywać precyzyjnych pomiarów skuteczności szkolenia i na bieżąco oceniać, co ono wniosło do organizacji.

Warunki finansowe

warunki finansowe uzależnione są od skonstruowanego programu szkolenia

 

 

Media head
OPCJA 2 Gotowe szkolenia i warsztaty

 

 

 

Messenger Kontakt
Kontynuuj na Messenger Facebook Messenger
Messenger