- Margo Worldwide

- Margo Worldwide Zarząd

- Mondi Polska Agencja Pracy

- Polska Press Bydgoszcz

- TJ Logistic

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:
OPCJA 1: Przejście przez pełny proces rozwoju kompetencji pracowników
OPCJA 2: Gotowe szkolenia i treningi

Media head
OPCJA 1 Przejście przez pełny proces rozwoju kompetencji pracowników:
Audyt przed szkoleniem

audyt przed szkoleniem mający na celu zweryfikowanie obszarów do usprawnienia; audyt kończy się przygotowanie raportu opisującego fakty i zalecenia w zakresie programu rozwoju pracowników

Program szkolenia

po zatwierdzeniu treści raportu przez Zleceniodawcę następuje przygotowanie programu ściśle dopasowanego do potrzeb danej Organizacji; program podlega konsultacji ze Zleceniodawcą

Szkolenie

przeprowadzenie szkolenia zgodnie z założeniami programu

Audyt po szkoleniu

Między 2 a 4 tygodniem po szkoleniu następuje audyt końcowy weryfikujący stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności przez Uczestników szkolenia.

Audyt również kończy się raportem, który otrzymuje Zleceniodawca i zawiera wnioski oraz sugestie w zakresie dalszego rozwoju kompetencji Uczestników szkolenia.

Działania wdrożeniowe

Działania wdrożeniowe, to zestaw aktywności mających na celu ugruntowanie pozyskanej wiedzy i rozwiniętych umiejętności z warsztatów. Dzięki wdrożeniu możemy sprawnie dokonywać precyzyjnych pomiarów skuteczności szkolenia i na bieżąco oceniać, co ono wniosło do organizacji.

Warunki finansowe

warunki finansowe uzależnione są od skonstruowanego programu szkolenia

 

 

Media head
OPCJA 2 Gotowe szkolenia i warsztaty
Czego się dowiesz i nauczysz w trakcie szkolenia

Poznaj innowacyjne narzędzie w zakresie rozwoju osobistego, praktykowanego w topowych Firmach w Polsce i na świecie.

Gry Coachingowe

Na czym polega fenomen gier coachingowych w biznesie?

Jaka jest dynamika rozwoju kompetencji poprzez gry coachingowe?

W jakich obszarach działalności firm gry coachingowe sprawdzają się najbardziej?

Program szkolenia

- już w pierwszych minutach wykonasz inspirujące ćwiczenie z zakresu autoanalizy

- pracujesz nad celami, dylematami, problemami i/lub inspiracjami – Ty decydujesz

- zgłębisz rezultat każdego ćwiczenia docierając do sedna sprawy

- efekty Twojej pracy będą w 100% zgodne z Tobą i z tym, co będziesz uważał za ważne

- sięgniesz po zasoby, które być może do tej pory były nieosiągalne

- działania są spersonalizowane – zajmujesz się tylko swoimi tematami

- zastosujesz kilka różnych gier, dzięki czemu ujrzysz swój temat z różnych perspektyw

- pracujesz w atmosferze wsparcia i neutralności – masz całkowitą swobodę pracy

- bazujesz na silnych impulsach, pobudzających Twoją kreatywność

Informacje uzupełniające

Coaching, to jedna z najskuteczniejszych form rozwoju osobistego. Rozwija wiedzę, umiejętności, samoświadomość, kreatywność…

Coaching inspiruje i usprawnia dając przestrzeń do efektywnej i twórczej pracy nad strategiami, celami, dylematami oraz problemami.

W ramach szkolenia Uczestnikom gwarantuje się

- korzystanie z gier coachingowych

- materiały szkoleniowe

- catering (przerwa kawowa)

- komfortowe warunki pracy (maksymalnie 10 osób)

Cena specjalna uwzględnia rabat w wysokości 20% od ceny regularnej w przypadku szkoleń otwartych.

Szkolenia firmowe wyceniane są indywidualnie.
Szkolenia zamknięte realizowane u klienta wyceniane są indywidualnie.

Cena regularna:
123.75 zł netto
(+23% VAT)
OFERTA SPECJALNA
20% rabatu przy zamówieniu przez Internet
99.00 zł netto
(+23% VAT)
Czego się dowiesz i nauczysz w trakcie szkolenia

"EQ communication" czyli komunikacja, jako pierwszy krok do rozwoju inteligencji emocjonalnej.

A czym jest EQ? Inteligencja emocjonalna, to zestaw czynników, które mogą warunkować sukces w naszym życiu nawet w 80%.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach "EQ communication" będziesz mógł:

 • zwiększyć samoświadomość własnych odczuć i emocji w procesie komunikacji,

 • skutecznie zarządzać swoimi emocjami oraz wpływać na stany emocjonalne Twoich rozmówców,

 • rozwijać swoją motywację do śmiałego i otwartego komunikowania się,

 • łatwiej radzić sobie w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach życiowych,

 • szybciej i skuteczniej nawiązywać kontakty z innymi osobami oraz utrzymywać relacje,

 • łatwiej uzyskiwać wsparcie od innych osób i zachęcać je do współpracy,

 • poprawiać komunikację i relacje ze swoimi pracownikami, współpracownikami oraz swoimi bliskimi,

 • rozwijać umiejętności przywódcze,

 • sprawniej i skuteczniej argumentować swoje racje,

 • być sprawniejszym negocjatorem w biznesie,

 • wpływać na swoich rozmówców, na ich sposób myślenia i działania dzięki właściwym co do treści i formy komunikatom.
Program szkolenia

Warsztat "EQ communication" składa się z dwóch modułów.

Pierwszy obejmuje zagadnienia z zakresu typologii osobowości, stylów myślenia i działania. Wiedza na ten temat jest nam potrzebna do tego, aby zrozumieć występujące między ludźmi różnice, oraz to, jaki one mają wpływ na nas, na nasze interakcje i relacje z innymi ludźmi.

Drugi moduł przepełniony jest technikami relacyjnymi, które w znakomity sposób mogą być pomocne w budowaniu relacji, zdobywaniu autorytetu, szacunku i zaufania, a jednocześnie ściągają z nas ciężar trudnych i nieprzyjemnych życiowych styuacji, z którymi do tej pory sobie nie radziliśmy, lub w których po prostu czuliśmy się źle.

Informacje uzupełniające

Komu dedykuję niniejsze warsztaty?

Właścicielom i Menedżerom, którzy chcieliby usprawnić komunikację w swoich firmach, wpływać na sposób myślenia i działania swoich pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych, zwiększać swoją siłę oddziaływania poprzez techniki relacyjne i z zakresu psychokomunikacji.

Sprzedawcom, Handlowcom, osobom pracującym w działach obsługi Klienta i administracji, którzy chcieliby wpływać na relacje ze swoimi Klientami, kontrahentami, petentami oraz miedzy sobą, wewnątrz organizacji, które czują potrzebę wejścia na wyższy poziom radzenia sobie w trudnych sytuacjach, negocjowania i argumentowania swoich racji.

Osobom, które czują potrzebę poprawy jakości życia osobistego poprzez sprawniejsze komunikowanie się z najbliższymi, rodziną, znajomymi, którzy chcą się czuć pewniej w trudnych sytuacjach, które chcą odważniej wyrażać siebie i mieć większe poczucie kontroli w sytuacjach związanych z interakcją z drugim człowiekiem.

W ramach szkolenia Uczestnikom gwarantuje się

Gwarantuję sprawdzoną metodologię, która daje niesamowite efekty zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Każdy Uczestnik otrzymuje w ramach warsztatów materiały szkoleniowe oraz udział w doświadczeniach, które dynamizują jego rozwój.

Po zakończeniu warsztatów każdy Uczestnik może skorzystać z opcji Mentoringu, aby upewnić się, że zaczerpniętą wiedzę i rozwnięte umiejętności faktycznie stosuje zgodnie ze sztuką.

Pełny katering w cenie warsztatów (przerwy kawowe i lunch).

Cena specjalna uwzględnia rabat w wysokości 20% od ceny regularnej w przypadku szkoleń otwartych.

Szkolenia firmowe wyceniane są indywidualnie.
Szkolenia zamknięte realizowane u klienta wyceniane są indywidualnie.

Cena regularna:
225.00 zł netto
(+23% VAT)
OFERTA SPECJALNA
20% rabatu przy zamówieniu przez Internet
180.00 zł netto
(+23% VAT)
Czego się dowiesz i nauczysz w trakcie szkolenia

Dzięki pełnej wersji szkolenia "EQ sales" dowiesz się i nauczysz, jak skutecznie rozwijać inteligencję emocjonalną (EQ) w sprzedaży. Czym jest inteligencja emocjonalna i na co ma wpływ? EQ to zestaw czynników, które warunkują sukces w naszym życiu nawet w 80%, a więc i w sprzedaży odgrywa ona ogromną rolę. 

W trakcie warsztatów "EQ sales" zostaniesz wyposażony w odpowiednie metody i techniki, które sprawią, że staniesz się jeszcze bardziej skuteczny w sprzedaży, pozyskiwnaniu Klientów, obsłudze Klienta, negocjacjach, budowaniu trwałych relacji w oparciu o zaufanie, czyli innymi słowy opanujesz skuteczny system sprzedaży, dzięki któremu nie tylko będziesz sprzedawał jeszcze więcej, ale również Twój wysiłek energetyczny, emocjonalny i psychiczny będzie znacznie mniejszy.

Program szkolenia

W programie "EQ sales" przejdziesz przez dwa główne moduły warsztatowe:

Pierwszy, to Mechanizmy Blokujące, czyli to wszystko, co obniża Twoją skuteczność w pracy Handlowca. Możesz być bardzo skuteczny dopiero wtedy, gdy pozbędziesz się swoich blokad.

Drugi moduł, to system sprzedaży w oparciu o model DAO, czyli Deal, Analisys, Options. DAO znaczy droga - Twoja droga do efektywnej sprzedaży, dająca niesamowity komfort działań handlowych.

Informacje uzupełniające

Każdy program szkoleniowy dedykowany konkretnej Firmie realizowany jest na bazie dokonanej wcześniej wnikliwej analizy potrzeb oraz audytu, zatem szczegółowy zakres programu oraz jego wycena prezentowane są po zebraniu informacji na temat zapotrzebowania ze strony danej Organizacji.

W ramach szkolenia Uczestnikom gwarantuje się

Gwarantuję dostrojny do potrzeb Uczestników program szkolenia, przepełniony metodami i technikami zwiększającymi efektywność w sprzedaży. O jakie wzrosty efektywności chodzi? Zapraszam do zakładki Referencje, w których opisane są konkretne liczby określające poziom wzrostu sprzedaży i czasu w jakim zostały wygenerowane.

Każdy Uczestnik warsztatów otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, a w trakcie całego procesu bierze dział w działaniach wdrożeniowych, które oprócz samej metodologii sprzedaży są kluczem do sukcesu.

Cena specjalna uwzględnia rabat w wysokości 20% od ceny regularnej w przypadku szkoleń otwartych.

Szkolenia firmowe wyceniane są indywidualnie.
Szkolenia zamknięte realizowane u klienta wyceniane są indywidualnie.

Cena regularna:
1490.00 zł netto
(+23% VAT)
OFERTA SPECJALNA
20% rabatu przy zamówieniu przez Internet
0.00 zł netto
(+23% VAT)
Czego się dowiesz i nauczysz w trakcie szkolenia

Współcześni menedżerowie wiedzą, że proporcje inteligencji emocjonalnej (EQ) względem inteligencji akademickiej (IQ) wynoszą 2/3 do 1/3, ponieważ to EQ wpływa na to, jak potrafimy zarządzać nie tylko innymi, ale przede wszystkim sobą. Im większa samoświadomość i samokontrola oraz umiejętność budowania relacji i automotywacja, tym bardziej spektakularne są sukcesy Menedżera (głównie w rozumieniu sukcesów jego Zespołu).

Pełny program warsztatów menedżerskich "EQ management" obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw psychologii zarządzania i psychologii sukcesu oraz samej metodologii zarządzania, jak również ćwiczenia w formie doświadczeń, aby każdy Uczestnik mógł doznać tego, co jest najważniejsze w procesie zarządzania na własnej skórze.

Wiedza jest ważna, ale to doświadczenie dynamizuje rozwój człowieka.

Program szkolenia

Program warsztatów "EQ management" składa się z trzech modułów.

Pierwszy związany jest z coachingiem zespołowym, czyli działaniem mającym na celu ukonstytuowanie się zespołu. Pracujemy wówczas nad spójnością polityki i strategii Firmy, otwartością i współpracą, lub nad innymi obszarami, które będą wynikały z przeprowadzonej analizy potrzeb i audytu.

Drugi moduł dotyczy podstaw psychologii, gdzie dominuje hasło: zrozumieć różnice, co ma ogromne znaczenie w zakresie pracy indywidualnej.

Trzeci moduł realizowany jest w myśl haseł przewodnich: wszystko czym chcesz zarządzać powinieneś mierzyć oraz działaj z efektem.

Cały materiał zawiera w sobie 12 konkretnych technik / narzędzi menedżerskich, wspierających Menedżera w codziennej pracy. Ich konsekwentne praktykowanie czyni profesję menedżerską łatwiejszą, skuteczniejszą oraz bardziej przewidywalną, co ma ogromne znaczenie w kontekście poczucia pewności siebie i bezpieczeństwa zarówno Menedżera, jak i Zespołu.

Informacje uzupełniające

Każdy program szkoleniowy realizowany jest na bazie dokonanej wcześniej wnikliwej analizy potrzeb oraz audytu, zatem szczegółowy zakres programu oraz jego wycena prezentowane są po zebraniu informacji na temat zapotrzebowania ze strony danej Organizacji.

W ramach szkolenia Uczestnikom gwarantuje się

Gwarantuję dostrojny do potrzeb Uczestników program szkolenia, przepełniony metodami i technikami zwiększającymi efektywność w sprzedaży. O jakie wzrosty efektywności chodzi? Zapraszam do zakładki Referencje, w których opisane są konkretne liczby określające poziom wzrostu sprzedaży i czasu w jakim zostały wygenerowane.

Każdy Uczestnik warsztatów otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, a w trakcie całego procesu bierze dział w działaniach wdrożeniowych, które oprócz samej metodologii sprzedaży są kluczem do sukcesu.

Cena specjalna uwzględnia rabat w wysokości 20% od ceny regularnej w przypadku szkoleń otwartych.

Szkolenia firmowe wyceniane są indywidualnie.
Szkolenia zamknięte realizowane u klienta wyceniane są indywidualnie.

Cena regularna:
1890.00 zł netto
(+23% VAT)
OFERTA SPECJALNA
20% rabatu przy zamówieniu przez Internet
0.00 zł netto
(+23% VAT)

 

 

 

Messenger Kontakt
Kontynuuj na Messenger Facebook Messenger
Messenger