- Margo Worldwide

- Margo Worldwide Zarząd

- Mondi Polska Agencja Pracy

- Polska Press Bydgoszcz

- TJ Logistic

Pracownia coachingowa
DLA BIZNESU
Media head
Pracownia coachingowa - DLA BIZNESU

Firmy, które podejmują współpracę w ramach Pracowni
Coachingowej otrzymują na ten czas stały rabat w wysokości 25% na pozostałe usługi.

Media head
Kilka słów o coachingu

Coaching – najbardziej skuteczna forma rozwoju osobistego i zawodowego - kompetencji, dająca długotrwałe efekty w praktyce. Coaching uświadamia, wzmacnia, rozwija.

W procesie coachingu skupiamy się na postawie, postrzeganiu tego, co robimy, jak robimy, jak myślimy, skąd biorą się poszczególne zachowania, reakcje i myśli, odkrywamy celowość naszego działania. Domeną tej formy pracy jest ciągłe dążenie do perfekcji praktycznie w każdym obszarze.

Coaching powoduje, że znajdujesz właściwe dla siebie odpowiedzi, rozwiązania i kierunki działań.

założenia projektu

- współpraca z profesjonalnym coachem 2 dni w miesiącu – obszar pracy wskazuje Zleceniodawca

- coach pracuje w Firmie Zleceniodawcy w wybranych terminach i godzinach pracy

- przykładowe obszary: obsługa klienta, sprzedaż, organizacja procesu sprzedaży, zarządzanie, strategie, praca koncepcyjna, marketing, HR.

- działania ze strony coacha: sesje coachingowe indywidualne i grupowe na każdym poziomie struktury organizacyjnej, mikroszkolenia w zakresie wybranych kompetencji (30-45 min)

- czas pracy coacha: 4h

Proces wdrożenia Pracowni Coachingowej

- przeprowadzenie spotkania organizacyjnego, służącego omówieniu zakresu współpracy

- wybór jednego z czterech wariantów współpracy

- podpisanie umowy o współpracy

założenia projektu

- dzięki wykorzystaniu metod coachingowych w pracy indywidualnej i grupowej pewne jest osiągnięcie efektów przewyższających standardowe działania

- rozwój kompetencji Pracowników poprzez kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań

- odkrywane nowe możliwości i metody realizacji działań prowadzą do rozwoju Firmy (wzrost obrotów i zysków zarazem)

- wprowadzenie dobrych praktyk efektywnej i twórczej pracy bazującej na wszelkich zasobach i potencjale Organizacji (przede wszystkim chodzi o potencjał Pracowników)

- wzrost efektywności, motywacji, kreatywności, zaangażowania, odpowiedzialności ze strony Pracowników, większa wiara we własne możliwości, wzmacnianie pracy zespołowej

Warianty współpracy
* Cena regularna. W przypadku zamówienia on-line udzielany jest rabat w wysokości -20%


Coaching sprzedażowy

Doskonalenie kompetencji jedna po drugiej. Dopracowanie każdego elementu procesu sprzedaży do perfekcji, co warunkuje stabilny wzrost wyników – obrotów i zysków...

pokaż cały opis

Doskonalenie kompetencji jedna po drugiej. Dopracowanie każdego elementu procesu sprzedaży do perfekcji, co warunkuje stabilny wzrost wyników – obrotów i zysków. Coaching sprzedażowy najczęściej przybiera formułę „treningu on the Job”, dlatego w tak prosty i szybki sposób wprowadzamy pożądane zmiany i utrwalamy je w praktyce.

mniej
Coaching menedżerski

Teraźniejszy Menedżer, to postać dopasowana do sytuacji i potrzeby: balansujący w wymiarze optimum, strateg, analityk, mentor, przywódca, obiektywny, otwarty, świadomy, uważny, obserwujący, pewny siebie...

pokaż cały opis

Teraźniejszy Menedżer, to postać dopasowana do sytuacji i potrzeby: balansujący w wymiarze optimum, strateg, analityk, mentor, przywódca, obiektywny, otwarty, świadomy, uważny, obserwujący, pewny siebie, odpowiedzialny przed samym sobą, wizjoner. Menedżer przechodzący przez proces coachingu będzie wiedział, co powinien zrobić i to niezależnie od sytuacji.

mniej
Coaching kariery

Przygotowując Pracownika do awansu zarówno pionowego, jak i poziomego, wyposażamy go w jeszcze większą wiedzę i umiejętności. Dostarczamy mu konkretnych narzędzi i uczymy efektywnej metodologii...

pokaż cały opis

Przygotowując Pracownika do awansu zarówno pionowego, jak i poziomego, wyposażamy go w jeszcze większą wiedzę i umiejętności. Dostarczamy mu konkretnych narzędzi i uczymy efektywnej metodologii. Pracownik dzięki temu zyskuje większą pewność siebie, jego motywacja i zaangażowanie rosną w tempie geometrycznym, a osiągnięcie osobistego sukcesu, jak i sukcesu Organizacji w tym obszarze, to tylko kwestia czasu.

mniej
Coaching w zarządzaniu

Na tej płaszczyźnie praca obejmuje między innymi następujące obszary: planowanie, ustalanie celów, priorytetów, określanie zasobów i możliwości, narzędzia i metody...

pokaż cały opis

Na tej płaszczyźnie praca obejmuje między innymi następujące obszary: planowanie, ustalanie celów, priorytetów, określanie zasobów i możliwości, narzędzia i metody, kreatywność, konsekwencja, systematyka, logika i racjonalność, przewidywalność, mierniki efektywności. Menedżer pracujący coachingowo ze swoim Zespołem uzyskuje konkretne odpowiedzi i rozwiązania, propozycje działań, prowadząc tym samym swoją Grupę do jasno i precyzyjnie określonych celów. 

mniej
Coaching w procesie outplacement`u

Ten rodzaj coachingu stosuje się dla wsparcia i zachowania relacji z pracownikami, dla ich dobra, dla większego poczucia spokoju i zaufania, a także dla kreowania wizerunku Firmy...

pokaż cały opis

Ten rodzaj coachingu stosuje się dla wsparcia i zachowania relacji z pracownikami, dla ich dobra, dla większego poczucia spokoju i zaufania, a także dla kreowania wizerunku Firmy. Praktykowany coraz częściej coaching w procesie outplacement`u w organizacjach daje bardzo pozytywny oddźwięk w środowisku lokalnym, ale również na znacznie większą skalę. Działania tego typu są dostrzegane i pozytywnie komentowane. Firma staje się nie tylko pracodawcą ale przede wszystkim Partnerem do współpracy.

mniej
Messenger Kontakt
Kontynuuj na Messenger Facebook Messenger
Messenger